Administratief:

  • Identiteitskaart
  • SIS - kaart
  • Vignetten van de mutualiteit
  • Overeenkomst en huishoudelijk reglement
  • Medische dossier (behandeling, medicatie, voorschriften,...)

Persoonlijk:

  • Gesloten wasmand
  • Toiletgerief
  • Handdoeken en washandjes
  • Persoonlijke kledij, spullen,...
  • Het beddenlinnen wordt door ons ter beschikking gesteld