Een team van gekwalificeerd verplegend en verzorgend personeel staat dagelijks in voor al uw zorgen.

Onze instelling beschikt over een professionele kinesitherapieruimte met gekwalificeerd personeel en een waaier aan materiaal waaronder: een warmwaterbed, fiets, loopband, automatische fietsen, drainagematerialen,... Onze kinesitherapeuten trachten de mobiliteit van onze bewoners te bevorderen en hun conditie in de mate van het mogelijke op peil te houden.

Ons animatie - team zorgt ervoor dat u op geregelde tijdstippen weer aan het knutselen of lezen gaat. Geregeld komen zangers, muziek- en toneelgroepen op en soms worden uitstapjes met onze bewoners georganiseerd. Maandelijks vindt het grote verjaardagsfeest plaats waarop de jarigen van elke maand in de bloemetjes worden gezet.

Speciale aandacht gaat uit naar personen die lijden aan dementie

Uw huisarts kan u vrij kiezen en kan in samenspraak met ons multidisciplinair team uw gezondheidstoestand blijven volgen. Onze instelling beschikt over een coördinerende arts die op vaste tijdstippen aanwezig is. Verder is onze coördinerende huisarts eveneens beschikbaar na afspraak.

Kapsalon: onze instelling beschikt over een eigen kapsalon die beschikbaar is voor alle bewoners op afspraak.

Pedicure: wekelijks aanwezig in onze instelling en raadpleegbaar op afspraak.

Cafetaria en terras: Onze voorziening beschikt over een aangename cafetaria die toegankelijk is voor onze bewoners en familieleden. Aansluitend aan onze cafetaria beschikken wij ook over een aangenaam terras.

Keuken: Kwaliteitsvolle maaltijden worden dagelijks bereid door onze eigen keukenequipe. Dieetmaaltijden op doktersvoorschrift kunnen eveneens worden klaargemaakt.

...