MEER WETEN?

ONTDEK ONZE HEDENDAAGSE VISIE OP WONEN EN WERKEN

ONTDEK ZE HIER!

SUCCESVERHALEN

Aan alle medewerkers van WZC Den Bogaet: Bedankt voor de goede zorgen aan mijn moeder!
Dankzij jullie kon zij zich snel aanpassen aan de ingrijpende veranderingen in haar leven.
Mijn moeder zegt telkens ik op bezoek kom dat het hier goed is. Dat is een belangrijke geruststelling.

Een symbolisch bloemetje voor iedereen,
💐💐💐
Dochter

Mr Joseph heeft een grote passie voor schilderen. Op zijn kamer had hij niet zoveel plaats om al zijn schildermateriaal klaar te zetten en zijn collectie schilderwerken te bewaren. Het team en directie hebben voor een schilderruimte gezorgd voor mijnheer. De schilderijen worden binnen het WZC tentoongesteld.

Na de coronacrisis heeft het team en de directie er mede voor gezorgd dat mijnheer boven water is gekomen.
Mr Joseph zegt dat hij herleeft. En het resultaat van de schilderijen is prachtig!

We werken aan een uniek WZC waar gastvrije zorg voor de bewoners een belevenis wordt voor heel de familie.

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat van ons uit naar alle medewerkers en directie van WZC Den Bogaet. Ons mama heeft haar laatste levensfase mogen doorbrengen omringd met alle zorg en tederheid.
Bedankt voor de liefdevolle verzorging.

Mr Etienne verblijft sinds enkele maanden in het WZC. Hij helpt steeds mee voor het gezellig inrichten van het WZC en het organiseren van activiteiten. Een prachtige samenwerking tussen de bewoners en de medewerkers.

Zowel de bewoners als de medewerkers voelen zich THUIS in het WZC!

We blijven inzetten op onvergetelijke momenten voor de bewoners en waardevol werk voor de medewerkers.

Wij nemen de glimlach heel serieus.

James

Hier kan ik mijn talenten ontplooien als medewerker en zijn wie ik ben.

Elisabeth

De bewoner bepaalt de weg die we varen, niets moet alles mag.

Blijf jezelf, je bent hier thuis.

Marcel

Wij hebben een mascotte binnen het WZC Xina genaamd. Xina is een hond van een bewoner en loopt graag rond in de grote tuin van het WZC. De bewoners vinden het gezelschap van Xina fantastisch!

We hechten veel belang aan ieders eigenheid.
Zowel de bewoners als de medewerkers kunnen zichzelf zijn.