RESPECT VOOR IEDERS EIGENHEID

Woonzorgcentrum Den Bogaet en haar medewerkers verzekeren de bewoners en hun familie een persoonlijke benadering waarbij respect centraal staat. Bij ons is ieder individu evenwaardig en hebben we respect voor ieders eigenheid.

Ieder individu is uniek en heeft het recht om zijn/haar eigen keuzes te maken over de indeling van zijn/haar eigen leven. De bewoner krijgt de hoogst mogelijk kwalitatieve zorg op het juiste moment. Het management staat voor een hoogstaande en steeds te verbeteren kwaliteit.

“Een visie of zienswijze laat ons toe verder te zien dan ons blikveld reikt
en stelt ons in staat om te reflecteren over hetgeen we op het eerste zicht niet zien”

— Binocle, dec. 1999

ONTDEK ZE HIER!

SUCCESVERHALEN

We blijven inzetten op onvergetelijke momenten voor de bewoners en waardevol werk voor de medewerkers.

De grote kamers zijn een enorm pluspunt. Ik heb mijn eigen meubels en schilderijen kunnen meeverhuizen. Waardoor ik mijn nieuwe thuis heb gecreëerd binnen het WZC met alle nodige service zoals lekker eten, gezellige activiteiten en prima poetsdienst.

Bewoner Georges

Wij nemen de glimlach heel serieus.

James

Ik woon graag in WZC Den Bogaet omdat het eten dagelijks vers wordt klaargemaakt en zeer lekker is.

Ik werk reeds 20 jaar in WZC Den Bogaet. WZC Den Bogaet is mijn tweede thuis. De collega’s waarderen elkaar en werken in verbinding samen om de bewoners steeds de beste zorg te verlenen.

Wij hebben een mascotte binnen het WZC Xina genaamd. Xina is een hond van een bewoner en loopt graag rond in de grote tuin van het WZC. De bewoners vinden het gezelschap van Xina fantastisch!

Als medewerker voel ik mij hier echt thuis. Ik voel me waardevol en gerespecteerd.
De leidinggevenden zijn steeds bereikbaar en er wordt rekening gehouden met de work-life balans.

Medewerker Charlotte

We hechten veel belang aan ieders eigenheid.
Zowel de bewoners als de medewerkers kunnen zichzelf zijn.

Mr Etienne verblijft sinds enkele maanden in het WZC. Hij helpt steeds mee voor het gezellig inrichten van het WZC en het organiseren van activiteiten. Een prachtige samenwerking tussen de bewoners en de medewerkers.
Zowel de bewoners als de medewerkers voelen zich THUIS in het WZC!

Ik werk graag in WZC Den Bogaet omdat we werken als een familie, alsook werken we steeds met een personeelsbezetting boven de wettelijke norm. De leidinggevenden houden rekening met de persoonlijke wensen bij het opmaken van de uurroosters.

Mr Joseph heeft een grote passie voor schilderen. Op zijn kamer had hij niet zoveel plaats om al zijn schildermateriaal klaar te zetten en zijn collectie schilderwerken te bewaren. Het team en directie hebben voor een schilderruimte gezorgd voor mijnheer. De schilderijen worden binnen het WZC tentoongesteld.

Na de coronacrisis heeft het team en de directie er mede voor gezorgd dat mijnheer boven water is gekomen.
Mr Joseph zegt dat hij herleeft. En het resultaat van de schilderijen is prachtig!

Hier kan ik mijn talenten ontplooien als medewerker en zijn wie ik ben.

Elisabeth

We werken aan een uniek WZC waar gastvrije zorg voor de bewoners een belevenis wordt voor heel de familie.

De bewoner bepaalt de weg die we varen, niets moet alles mag.

Aan alle medewerkers van WZC Den Bogaet: Bedankt voor de goede zorgen aan mijn moeder!
Dankzij jullie kon zij zich snel aanpassen aan de ingrijpende veranderingen in haar leven.
Mijn moeder zegt telkens ik op bezoek kom dat het hier goed is. Dat is een belangrijke geruststelling.

Een symbolisch bloemetje voor iedereen,

Dochter

Blijf jezelf, je bent hier thuis.

Marcel

Het is elke keer weer een grote blijk van vertrouwen naar ons woonzorgcentrum wanneer eigen medewerkers hun eigen familieleden laat verblijven in ons WZC of kortverblijf.

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat van ons uit naar alle medewerkers en directie van WZC Den Bogaet. Ons mama heeft haar laatste levensfase mogen doorbrengen omringd met alle zorg en tederheid.
Bedankt voor de liefdevolle verzorging.