PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

Woonzorgcentrum Den Bogaet biedt een open thuis en individuele zorg aan ouderen die zich niet langer in hun eigen leefomgeving kunnen of wensen te handhaven, ongeacht hun herkomst of hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

WZC Den Bogaet is een veilige en aangename “woning” waar de bewoner zorgeloos kan wonen. In een karaktervolle en huiselijke setting bieden wij professionele dienstverlening aan, die zoveel mogelijk op maat van de bewoner wordt afgestemd.

WIJ DOEN DIT VOORNAMELIJK DOOR:

 • Een multidisciplinaire verzorging aan te bieden: een goede hotelservice, verpleeg- en zorgkunde – ergotherapie, kinesitherapie, voldoende nachtrust, animatie, aandacht voor het voedselpatroon,…
 • Kleinschalig wonen: aan de hand van leefgroepen van 8 tot maximaal 18 bewoners laten we het zorgaanbod en de woonomgeving aansluiten bij de levensstijl van de oudere. De ideeën , waarden en normen die een persoon heeft over het leven, bepalen de levensstijl van die persoon. De Levensstijl wordt bij een eerste ontmoetingsgesprek bevraagd.
 • De zelfontplooiing en het actieve leven van de bewoner te stimuleren. Blijvend op zoek gaan naar vormen van levenskwaliteit vanuit ieders belevingswereld en levensverhaal.
 • Familie en vrienden zoveel mogelijk te betrekken bij het leven in ons woonzorgcentrum. Woonzorgcentrum Den Bogaet is gelegen in de dorpskern van Humbeek, rechtover de kerk. Rechtover onze voorziening is de vrije basisschool VBS DE CIRKEL gelegen. Graag stellen we onze deuren open voor de omliggende centra om een samenwerking met hen aan te gaan en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.
 • Ons financieel beleid gezond te houden door een goede en verantwoorde werking na te streven. Te investeren in de nodige middelen
  blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens.
  een werkomgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt zich bij te scholen op professioneel vlak.
 • Blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens.
 • Een werkomgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt zich bij te scholen op professioneel vlak.

ONTDEK ZE HIER!

SUCCESVERHALEN

Hier kan ik mijn talenten ontplooien als medewerker en zijn wie ik ben.

Elisabeth

Wij nemen de glimlach heel serieus.

James

De bewoner bepaalt de weg die we varen, niets moet alles mag.

Wij hebben een mascotte binnen het WZC Xina genaamd. Xina is een hond van een bewoner en loopt graag rond in de grote tuin van het WZC. De bewoners vinden het gezelschap van Xina fantastisch!

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat van ons uit naar alle medewerkers en directie van WZC Den Bogaet. Ons mama heeft haar laatste levensfase mogen doorbrengen omringd met alle zorg en tederheid.
Bedankt voor de liefdevolle verzorging.

We hechten veel belang aan ieders eigenheid.
Zowel de bewoners als de medewerkers kunnen zichzelf zijn.

Blijf jezelf, je bent hier thuis.

Marcel

Ik werk graag in WZC Den Bogaet omdat we werken als een familie, alsook werken we steeds met een personeelsbezetting boven de wettelijke norm. De leidinggevenden houden rekening met de persoonlijke wensen bij het opmaken van de uurroosters.

Aan alle medewerkers van WZC Den Bogaet: Bedankt voor de goede zorgen aan mijn moeder!
Dankzij jullie kon zij zich snel aanpassen aan de ingrijpende veranderingen in haar leven.
Mijn moeder zegt telkens ik op bezoek kom dat het hier goed is. Dat is een belangrijke geruststelling.

Een symbolisch bloemetje voor iedereen,

Dochter

De grote kamers zijn een enorm pluspunt. Ik heb mijn eigen meubels en schilderijen kunnen meeverhuizen. Waardoor ik mijn nieuwe thuis heb gecreëerd binnen het WZC met alle nodige service zoals lekker eten, gezellige activiteiten en prima poetsdienst.

Bewoner Georges

Het is elke keer weer een grote blijk van vertrouwen naar ons woonzorgcentrum wanneer eigen medewerkers hun eigen familieleden laat verblijven in ons WZC of kortverblijf.

Ik werk reeds 20 jaar in WZC Den Bogaet. WZC Den Bogaet is mijn tweede thuis. De collega’s waarderen elkaar en werken in verbinding samen om de bewoners steeds de beste zorg te verlenen.

We werken aan een uniek WZC waar gastvrije zorg voor de bewoners een belevenis wordt voor heel de familie.

Mr Joseph heeft een grote passie voor schilderen. Op zijn kamer had hij niet zoveel plaats om al zijn schildermateriaal klaar te zetten en zijn collectie schilderwerken te bewaren. Het team en directie hebben voor een schilderruimte gezorgd voor mijnheer. De schilderijen worden binnen het WZC tentoongesteld.

Na de coronacrisis heeft het team en de directie er mede voor gezorgd dat mijnheer boven water is gekomen.
Mr Joseph zegt dat hij herleeft. En het resultaat van de schilderijen is prachtig!

We blijven inzetten op onvergetelijke momenten voor de bewoners en waardevol werk voor de medewerkers.

Ik woon graag in WZC Den Bogaet omdat het eten dagelijks vers wordt klaargemaakt en zeer lekker is.

Als medewerker voel ik mij hier echt thuis. Ik voel me waardevol en gerespecteerd.
De leidinggevenden zijn steeds bereikbaar en er wordt rekening gehouden met de work-life balans.

Medewerker Charlotte

Mr Etienne verblijft sinds enkele maanden in het WZC. Hij helpt steeds mee voor het gezellig inrichten van het WZC en het organiseren van activiteiten. Een prachtige samenwerking tussen de bewoners en de medewerkers.
Zowel de bewoners als de medewerkers voelen zich THUIS in het WZC!