PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

Woonzorgcentrum Den Bogaet biedt een open thuis en individuele zorg aan ouderen die zich niet langer in hun eigen leefomgeving kunnen of wensen te handhaven, ongeacht hun herkomst of hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

WZC Den Bogaet is een veilige en aangename “woning” waar de bewoner zorgeloos kan wonen. In een karaktervolle en huiselijke setting bieden wij professionele dienstverlening aan, die zoveel mogelijk op maat van de bewoner wordt afgestemd.

WIJ DOEN DIT VOORNAMELIJK DOOR:

 • Een multidisciplinaire verzorging aan te bieden: een goede hotelservice, verpleeg- en zorgkunde – ergotherapie, kinesitherapie, voldoende nachtrust, animatie, aandacht voor het voedselpatroon,…
 • Kleinschalig wonen: aan de hand van leefgroepen van 8 tot maximaal 18 bewoners laten we het zorgaanbod en de woonomgeving aansluiten bij de levensstijl van de oudere. De ideeën , waarden en normen die een persoon heeft over het leven, bepalen de levensstijl van die persoon. De Levensstijl wordt bij een eerste ontmoetingsgesprek bevraagd.
 • De zelfontplooiing en het actieve leven van de bewoner te stimuleren. Blijvend op zoek gaan naar vormen van levenskwaliteit vanuit ieders belevingswereld en levensverhaal.
 • Familie en vrienden zoveel mogelijk te betrekken bij het leven in ons woonzorgcentrum. Woonzorgcentrum Den Bogaet is gelegen in de dorpskern van Humbeek, rechtover de kerk. Rechtover onze voorziening is de vrije basisschool VBS DE CIRKEL gelegen. Graag stellen we onze deuren open voor de omliggende centra om een samenwerking met hen aan te gaan en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.
 • Ons financieel beleid gezond te houden door een goede en verantwoorde werking na te streven. Te investeren in de nodige middelen
  blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens.
  een werkomgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt zich bij te scholen op professioneel vlak.
 • Blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens.
 • Een werkomgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt zich bij te scholen op professioneel vlak.

MEER WETEN?

ONTDEK ONZE HEDENDAAGSE VISIE OP WONEN EN WERKEN

ONTDEK ZE HIER!

SUCCESVERHALEN

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat van ons uit naar alle medewerkers en directie van WZC Den Bogaet. Ons mama heeft haar laatste levensfase mogen doorbrengen omringd met alle zorg en tederheid.
Bedankt voor de liefdevolle verzorging.

Blijf jezelf, je bent hier thuis.

Marcel

Aan alle medewerkers van WZC Den Bogaet: Bedankt voor de goede zorgen aan mijn moeder!
Dankzij jullie kon zij zich snel aanpassen aan de ingrijpende veranderingen in haar leven.
Mijn moeder zegt telkens ik op bezoek kom dat het hier goed is. Dat is een belangrijke geruststelling.

Een symbolisch bloemetje voor iedereen,
💐💐💐
Dochter

Wij hebben een mascotte binnen het WZC Xina genaamd. Xina is een hond van een bewoner en loopt graag rond in de grote tuin van het WZC. De bewoners vinden het gezelschap van Xina fantastisch!

Hier kan ik mijn talenten ontplooien als medewerker en zijn wie ik ben.

Elisabeth

Mr Joseph heeft een grote passie voor schilderen. Op zijn kamer had hij niet zoveel plaats om al zijn schildermateriaal klaar te zetten en zijn collectie schilderwerken te bewaren. Het team en directie hebben voor een schilderruimte gezorgd voor mijnheer. De schilderijen worden binnen het WZC tentoongesteld.

Na de coronacrisis heeft het team en de directie er mede voor gezorgd dat mijnheer boven water is gekomen.
Mr Joseph zegt dat hij herleeft. En het resultaat van de schilderijen is prachtig!

Wij nemen de glimlach heel serieus.

James

Mr Etienne verblijft sinds enkele maanden in het WZC. Hij helpt steeds mee voor het gezellig inrichten van het WZC en het organiseren van activiteiten. Een prachtige samenwerking tussen de bewoners en de medewerkers.

Zowel de bewoners als de medewerkers voelen zich THUIS in het WZC!