PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

Woonzorgcentrum Den Bogaet biedt een open thuis en individuele zorg aan ouderen die zich niet langer in hun eigen leefomgeving kunnen of wensen te handhaven, ongeacht hun herkomst of hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

WZC Den Bogaet is een veilige en aangename “woning” waar de bewoner zorgeloos kan wonen. In een karaktervolle en huiselijke setting bieden wij professionele dienstverlening aan, die zoveel mogelijk op maat van de bewoner wordt afgestemd.

WIJ DOEN DIT VOORNAMELIJK DOOR:

 • Een multidisciplinaire verzorging aan te bieden: een goede hotelservice, verpleeg- en zorgkunde – ergotherapie, kinesitherapie, voldoende nachtrust, animatie, aandacht voor het voedselpatroon,…
 • Kleinschalig wonen: aan de hand van leefgroepen van 8 tot maximaal 18 bewoners laten we het zorgaanbod en de woonomgeving aansluiten bij de levensstijl van de oudere. De ideeën , waarden en normen die een persoon heeft over het leven, bepalen de levensstijl van die persoon. De Levensstijl wordt bij een eerste ontmoetingsgesprek bevraagd.
 • De zelfontplooiing en het actieve leven van de bewoner te stimuleren. Blijvend op zoek gaan naar vormen van levenskwaliteit vanuit ieders belevingswereld en levensverhaal.
 • Familie en vrienden zoveel mogelijk te betrekken bij het leven in ons woonzorgcentrum. Woonzorgcentrum Den Bogaet is gelegen in de dorpskern van Humbeek, rechtover de kerk. Rechtover onze voorziening is de vrije basisschool VBS DE CIRKEL gelegen. Graag stellen we onze deuren open voor de omliggende centra om een samenwerking met hen aan te gaan en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.
 • Ons financieel beleid gezond te houden door een goede en verantwoorde werking na te streven. Te investeren in de nodige middelen
  blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens.
  een werkomgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt zich bij te scholen op professioneel vlak.
 • Blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens.
 • Een werkomgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt zich bij te scholen op professioneel vlak.

MEER WETEN?

ONTDEK ONZE HEDENDAAGSE VISIE OP WONEN EN WERKEN